Webkoll- testa hur integritetsvänlig din webbsida är

0
193

 

+

Webbkoll är ett verktyg som utvecklats av den ideella föreningen Dataskydd.net Sverige med stöd från Internetstiftelsen. Webbkoll kontrollerar dataskyddsfunktioner på en webbsida, och föreslår förbättringsmöjligheter för brister i dataskyddet som Webbkoll hittar.

Dataskyddsfunktioner är alla funktioner som hjälper till att skapa förutsägbarhet och begriplighet med avseende på personuppgiftsspridning för den som besöker webbplatsen. Med förutsägbart och begripligt menar vi att den som tillhandahåller webbplatsen är den som tar del av uppgifter om besökarens beteende och läsvanor: det är “begripligt” att en på en webbplats är i kontakt med webbplatsens ägare, och det är “förutsägbart” att webbplatsens ägare genom kontakten får i alla fall någon information.

Oförutsägbarhet uppstår när uppgifter om besökaren delas med

tredjeparter: teleoperatörer, webbhotell, reklamtjänster, andra tredjepartstjänster (som karttjänster, översättningstjänster, och så vidare). Det krävs ofta tekniska specialverktyg för att ta reda på vilka tredjeparter som kan ta del av uppgifter om en besökare: Webbkoll är optimerat efter att besökare inte ska behöva använda tekniska specialverktyg för att förstå och få reda på med vilka personuppgifter delas.

Webbkoll föreslår åtgärder en kan vidta för att uppnå förutsägbarhet och begriplighet för besökare som är billiga och enkla att implementera.

HTTPS, no-referrer-skydd och alternativa, lokaliserade metoder för webbanalys och tredjepartstjänster föreslås i verktyget. En är även välkommen att höra av sig till info@dataskydd.net om verktyget buggar (inte fungerar som det ska), eller om en inte förstår något av våra tips.

Webbkoll tittar bara på exakt den länk en skickar in i Webbkoll.

Anledningen till att Webbkoll inte undersöker så kallade djuplänkar (undersidor som länkas från den länk man skickar in i Webbkoll) är

resurser: Dataskydd.net Sverige har inte just nu resurser att tillhandahålla djuplänkskontroller i det publika verktyget.

Men Dataskydd.net har också ett verktyg som kontrollerar djuplänkar, och som använts för att kontrollera och betygsätta svenska kommuner. I kommunundersökningen har alla svenska kommuner granskats utifrån de kriterier som Webbkoll använder, och betygsatts på en skala A-E. Detta test fungerar så att mjukvaran börjar på kommunens startsida, varefter mjukvaran försökerbesöka upp till fem interna sidor. Det här ger en bättre helhetsbild av en webbplats som har många undersidor, eftersom dataskyddsbrister ibland uppstår på undersidor till en webbplats i stället för på webbplatsen startsida.

Läs mer på:

https://webbkoll.dataskydd.net

https://dataskydd.net/kommuner

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.