GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Men innan dess är det en hel del saker som skall förtydligas och inriktningsbeslut som skall tas.

Innan lagen träder i kraft har vi ett antal hållpunkter som vi med denna artikel försöker att detaljera som kan vara bra att vara medveten om i sitt arbete med ett GDPR införande:

 

Maj 2017 Datainspektionens utredning

I maj kommer DI, datainspektionen med sitt betänkande kring dataskyddsförordningen och i detta väntar vi oss många förtydliganden kring hur vi skall tolka regelverket i Sverige.

 

Hösten 2017

 

25 Maj 2018

GDPR/Dataskyddsförordningen börjar att gälla.

 

Efter att lagen gäller

Lagtexten är skriven och den kommer inte att förändras. Men tolkningar kommer att göras och praxis kommer att skapas utifrån domar i Europadomstolen. De första domarna som kommer enligt GDPR kommer att visa på hur lagen skall tolkas.