Vad är det för fel på GDPR?

0
2003

Svenskt näringsliv har släppt en ny rapport som belyser situationen som många företag har hamnat i efter införandet av GDPR.

Svenskt Näringsliv har nyligen publicerats en rapport som analyserar näringslivets utmaningar på dataskyddsområdet (Vad är fel med GDPR). Författarna av rapporten är Marin Brinnen, dataskyddsspecialist på Kahn Pedersen och Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare inom it- och medierätt. Författarna sammanfattar sina slutsatser bland annat genom att konstatera att GDPR har höjt medvetenheten om dataskydd men att arbetet inneburit ett omfattande administrativt arbete särskilt för företagen. De lyfter också fram bland annat att GDPR duger, att den svenska dataskyddslagen bör ses över och att Datainspektionens förebyggande verksamhet bör förstärkas. Det senare på grund av de stora kostnader som kan drabba företagen på grund av brister i regelverket och avsaknaden av vägledningar från Datainspektionen.

De åtgärder de föreslår bland annat är:

  • Tydliggöra den riskbaserade ansatsen som Datainspektionen påbörjat
  • Förtydliga för hur man som bolag ska arbeta med känsliga personuppgifter
  • Förtydliga kring automatiserat beslutsfattande
  • Ta fram vägledning hur bolag skall förhålla sig till amerikansk rätt tex Cloud Act

Ladda ned publikationen på Svenskt näringsliv:

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/vad-ar-fel-med-gdpr_747901.html/BINARY/Vad%20är%20fel%20med%20GDPR-.pdf

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.