Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen?

  0
  503

  De viktigaste rättigheterna för registrerade personer:

  • rätt att få tillgång till sina personuppgifter
  • rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • rätt att få sina personuppgifter raderade
  • rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering
  • rätt att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet)
  • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter

  De grundläggande principerna och individernas rättighet prioriteras i Dataskyddsförordningen. Om man som organisation inte kan uppfylla de registrerades rättigheter ovan ligger det till grund för de högre sanktionsbeloppen.