Vad betyder personuppgiftsansvarig?

    0
    498

    Den som bestämmer över personuppgiftsbehandlingen är personuppgiftsansvarig.

    Dataskyddsförordningens definition: “en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt“.