Vad är “privacy by design”?

  0
  696

  Privacy by design kan översättas med Inbyggd integritet och innebär i korthet att system ska designas för att:

  • samla in så få uppgifter som möjligt
  • så få användare som möjligt ska ha tillgång till personuppgifter
  • uppgifter ska kunna skyddas under hela sin livscykel

  Datainspektionen har en publikation kring inbyggd säkerhet med rekommendationer hur man går tillväga:

  http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/inbyggd-integritet-privacy-by-design/