Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

  0
  484

  Du måste utse ett formellt dataskyddsombud om:

  • personuppgiftsbehandlingen utförs av en myndighet eller ett offentligt organ (dock ej domstolar i deras dömande verksamhet)
  • den ansvariges eller biträdets kärnverksamhet består av personuppgiftsbehandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning eller
  • den ansvariges eller biträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av så kallade känsliga personuppgifter eller brottsuppgifter.

  Du kan utse ett dataskyddsombud även om Dataskyddsförordningen inte kräver det av dig och din organisation, men tänk på att ett formellt dataskyddsombud har ett särskilt anställningsskydd i frågor som gäller rollen som dataskyddsombud. (Detta regleras i Dataskyddsförordningens artikel 38.)

  Datainspektionen har följande rekommendationer kring dataskyddsombud:

  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/dataskyddsombud/