Förordning (EU)

  0
  567

  En förordning är en typ av bindande unionsakt som kan antas

  av Europeiska unionens institutioner. Förordningar utgör den

  kraftfullaste typen av unionsakt, och används för att införa

  enhetliga och direkt tillämpliga bestämmelser inom unionen.[1]

  Förordningar har allmän giltighet och är till alla delar bindande

  och direkt tillämpliga i alla medlemsstater.[2] De kan åberopas

  inför en nationell domstol likt en nationell lag, utan krav på att

  en medlemsstat har vidtagit några genomförandeåtgärder.

  Huvudsyftet med en förordning är att fastställa enhetliga

  bestämmelser. Alla förordningar måste ha en rättslig grund i

  unionens fördrag. Förordningar som antas i enlighet med ett

  lagstiftningsförfarande utgör lagstiftningsakter.[3] Om

  Europeiska konstitutionen hade trätt i kraft skulle ”förordning”

  ha ersatts med ”europeisk lag”.

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.