Europeiska dataskyddsstyrelsen (artikel 29‐gruppen) ‐ Artikel 68

  0
  1121

  Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrättas härmed

  som ett unionsorgan och ska ha ställning som juridisk person.

  2. Styrelsen ska företrädas av sin ordförande.

  3. Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per

  medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras

  respektive företrädare.

  4. Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar för

  att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning ska

  en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens

  nationella rätt.

  5. Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och möten

  utan rösträtt. Kommissionen ska utse en egen företrädare. Styrelsens

  ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet.

  6. I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen

  endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör principer och regler som är

  tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt

  väsentligt motsvarar dem i denna förordning.

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.