Direktiv (EU)

  0
  668

  Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas

  av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande

  för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som

  de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att

  bestämma tillvägagångssättet för genomförandet.[1] Till

  skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser

  bindande för andra fysiska eller juridiska personer först efter att

  det harinförlivats i den nationella lagstiftningen.[2] Endast i

  undantagsfall kan ett direktiv åberopas direkt inför en nationell

  domstol likt en nationell lag eller en förordning.

  Huvudsyftet med ett direktiv är att fastställa gemensamma mål

  och krav på resultat, men att låta medlemsstaterna själva

  bestämma form och tillvägagångssätt. Alla direktiv måste ha en

  rättslig grund i unionens fördrag. Direktiv som antas i enlighet

  med ett lagstiftningsförfarande utgör lagstiftningsakter.

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.