2018-09-19T20:08:09+00:00

Vilken kompetens ska ett dataskyddsombud ha?

Det är sällan som en lag ställer krav på en helt ny yrkeskategori. GDPR innehåller tydliga riktlinjer över rollens ansvar och arbetsuppgifter, dock så behövs det diskussion och praktisk erfarenhet innan vi ser hur olika organisationer praktiskt kommer att ta sig [...]

Gå med i GDPR.SE

Det är gratis att gå med!

GÅ MED
>