Sanktionsavgifter

Internationellt

Datainspektionen godkänner bindande företagsbestämmelser enligt GDPR

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till...

Privacy Shield räcker inte, domen Schems II kommer få stor påverkan

Dagens dom i EU-domstolen kommer får stor påverkan på företag som har tjänster som påverkas av amerikansk lagstiftning. Domen säger att Privacy Shield inte ger...

Kina visar vägen i Coronakrisen – vill vi verkligen ha det så?

I tider av kris prövas världens regeringar. Den demokratiska fernissan krackelerar lätt när våra politiska makthavare upplever sig förlora kontrollen. Land efter land inför...

ISO27701, Kan vi äntligen certifiera en organisations arbete med dataskydd och GDPR?

Det har kommit en ny standard som bygger vidare på ISO27000 standarden så att dataskyddsfrågorna inkluderas i ledningssystemet, den standarden heter ISO27701 och har...

Dataskyddsombudets roll och ställning

I Dataskyddsförordningen har dataskyddsombudet en tydlig roll som beskrivs i artiklarna 37–39. Den beskrivna rollen är komplex med många uppgifter som vid en första...

Vad är det för fel på GDPR?

Svenskt näringsliv har släppt en ny rapport som belyser situationen som många företag har hamnat i efter införandet av GDPR. Svenskt Näringsliv har nyligen publicerats...

Debatt

Datainspektionen

Latest News