Hur kommer GDPR påverka arbetsplatser och samhället?

0
689

Notera att det är skribentens egna ord och har ej med arbetsgivaren i sig att göra på något sätt även om skribenten förmedlar sina tankar utifrån sina erfarenheter från sitt arbete som dokumentsamordnare.

Under det senaste året har det varit en hel del snack om den nya dataskyddsförordningen eller som man säger på branschspråket ”GDPR” som ju är en förkortning av det långa engelska ordet General data protection regulation.

Bakgrunden börjar de flesta känna till vid det här laget, att alla EU:s medlemsländer har gemensamt kommit överens att stärka den individuella personens rättigheter gällande personuppgiftshantering och det genom att bl.a. ge kraftiga böter om man missköter hantering så pass illa att det är fara för klienters tillvaro på något sätt.

I Sverige har den nu ersatt PuL, alltså Personuppgiftslagen.

Själva GDPR innehåller 99 artiklar som berör alla myndigheter, banker och privata bolag på ett eller annat sätt. De flesta torde bli mest berörda av artiklarna 1-40, är min bedömning.

För mig som dokumenthanterare på min enhet inom Stockholms stad har många funderingar kommit och gått kring detta efter att ha studerat dataskydssförordningens 99 artiklar, men framförallt vad det kan komma att innebära för våra arbetsplatser rent allmänt och för det rättssamhälle vi lever i.

Min bedömning som gäller nog för de flesta arbetsplatser är att det kan komma att krävas en del praktiska förändringar, kanske omstruktureringar av lokaler till och med, om man ska tänka på och hålla efter varje klients säkerhet och rättighet att kännedom om personuppgifterna endast hålls mellan klient och den berörde handläggaren på olika myndigheter och bolag.

Kanske krävs det till och med extra controllers som ser till att varje mall är avidentifierad efter användning, varje akt ligger i exakt rätt mapp, varje Excel fil gallras bort efter användningstiden och syftet ej finns kvar osv.

Därmed kan det alltså tillkomma en del extrakostnader, men dessa kostnader är i så fall försvinnande försumbara i jämförelse med de böter som utlovas vid upptäckt av slarv.

Varför är detta så viktigt?

Jo, av det skälet att vi vill ju alla ha ett fungerande rättssamhälle. Ett annat skäl är ju att vi bör ju också tänka på att vi alla är ju klienter i något sammanhang och vi litar ju allt som oftast på att våra personuppgifter sköts till punkt och pricka och med allra största diskretion.

Men, det är kanske det som är det farliga, att vi litar alltför mycket på just det, och det har hänt och det kommer att hända att exempelvis kanske just dina personuppgifter viftas hipp som happ av någon handläggare lite hur som helst på stan, gärna på ett café där människor springer och kan se vad just den handläggaren skriver eller har för papper på bordet vid sin laptop.

I regel så tycker väl ingen att det är okej att ens personuppgifter behandlas hur som helst, och om du själv är handläggare så ha gärna det perspektivet i bakhuvudet när du själv hanterar andras personuppgifter.

Min förhoppning är att rättssamhällets grunder stärks i och med detta och alla våras rättigheter gällande behandling av våra personuppgifter, och att alla handläggare oavsett var man än jobbar är supernoga hur man hanterar klienters personuppgifter.

Men frågan är om det verkligen kommer bli så? Det får nog var och en fundera över.

För det finns ju en risk att det blir som på föreningsmöten, låt oss säga, ett fotbollslag, där alla är rörande överens om spelplanen och träningsmetoderna, alla går och muttrar efteråt ”Jo, men det blir nog bra det här” fast ingen menar det riktigt, inte känslomässigt i alla fall.

Alla har vi i något sammanhang befunnit oss på arbetsplatser där högar av mappar och pärmar ligger på borden, det är hundratals post-it lappar uppsatta lite här och var med telefonnummer, e-postadresser, namn osv.

Många myndigheter och bolags handläggare städar nu kanske undan för fulla muggar, både allt som är i pappersform och rensar i sina e-postlådor med gamla e-post inklusive mappar som man inte behöver längre.

Men sen då när det har gått en tid? Kommer allt glida in på det ”gamla vanliga”, att handläggare faller tillbaka till att lägga lite papper här och där på borden över dagen och natten, datorerna är på slagna, telefonerna ligger kvar på borden osv så att tredje part kan få tillgång till personuppgifterna på något sätt, låt oss säga, en hantverkare eller städare som går in och ut i rummen?

Så någonstans ligger frågan också på ett annat plan och då syftar jag på oss själva som jobbar som hanterar dokument i någon form, som handläggare och dokumenthanterare och på frågan hur viktigt är detta för oss som arbetar med dokument och personuppgifter egentligen?

För mig är det i alla fall viktigare än viktigt eftersom jag är för ett fungerande rättssamhälle där alla våras rättigheter tas tillvara gällande personuppgifter och att det hanteras således på det mest korrekta sätt.

Således ligger det ett enormt ansvar hos alla oavsett titel och grad på arbetsplatserna och jag hoppas själv att alla svarar upp till det ansvaret som åligger oss alla och att vi alla vill och kan bidra därmed till ett rättssamhälle som alla medborgare kan lita på.

Arto Palovaara,

Kuriosa: Arbetar som Samhällsvägledare och dokumentsamordnare inom Stockholms Stad och enheten Intro Stockholm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.