GDPR.se välkomnar er alla tillbaka med nytt innehåll och uppdateringar kring GDPR

0
423
62530983 - girl with arms wide open with laptop at the beach

Solen har lyst oavbrutet över i stort sett hela Sverige under sommaren och många har haft uppehåll från tankar kring GDPR och dataskydd. Nu är Sverige tillbaka med föryad kraft och arbetet kring dataskydd har gått över i en ny fas. GDPR är en lag som har vunnit laga kraft och nu börjar arbetet i praktiken med att implementera lagen i vardagen.

Under hösten kommer vi att skriva om hur Datainspektionen jobbar med GDPR/dataskyddsförordningen. Det kommer att bli intressant för branschen att se hur Datainspektionen agerar och hur dataskyddsstyrelsen (tidigare Artikel 29 gruppen) lyckas att tvinga länderna till en likartad efterlevnad av lagen. Vi väntar oss snart resultaten från de första granskningarna som Datainspektionen gjorde innan semestrarna. Datainspektionen har även fått krav att lämna ut incidentrapporter, vilket de fram till nu inte lämnat ut med hänvisning till sekretesskäl.

När det gäller dataskyddsombuden och dess framväxande roll kommer det bli intressant att följa hur de som har rollen formar och utvecklar den. Vi kommer att följa upp med ett antal artiklar kring dataskyddsombudens arbetssituation i olika branscher.

Kommer GDPR göra en skillnad för individen i realiteten? Eller var det bara en massa informationsmail som gick ut veckan innan lagen började att gälla? Under hösten börjar vi nog se huruvida lagen får effekt. Vi kommer att göra uppföljningar och enkäter för att mäta om den breda massan har fått någon vetskap om sina rättigheter. Vi kommer att starta en Facebook eller LinkedIn-grupp  för att sprida informationen i dessa kanaler.

Vi kommer även att använda denna sida till att presentera leverantörer av verktyg och tjänster så att GDPR.se kan bli den samlingsplats för yrkesverksamma och intresserade som var vår vision när vi startade webbplatsen.  Det vi också kommer att arbeta vidare med är bland annat:

  • Lista över leverantörer som tillhandahåller dataskyddsombud
  • Förteckning över kurser och leverantörer inom dataskydd

Vi ser fram mot en spännande fortsättning med GDPR.se och välkomnar dig som läsare att följa med oss. Kommentera gärna i artikeln eller till oss på via kontaktformuläret på artiklar som du vill läsa eller information som vi skall lägga upp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.