Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Det finns vissa fall när en organisation måste ha ett dataskyddsombud: Om ni svarar ja på någon av de här tre frågorna måste ni ha ett dataskyddsombud: Är ni en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett offentligt organ? Har ni som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer? [...]

By | 2018-03-03T19:24:57+00:00 februari 20th, 2018|0 kommentarer

Kan man fortfarande skicka direktreklam på samma sätt som tidigare?

Det är fortfarande tillåtet att skicka direktreklam om reglerna i GDPR följs. De registrerade har dock rätt att invända mot direktmarknadsföring. Om du fått ett samtycke till att behandla personuppgifterna så ska det vara lika lätt att ta tillbaka samtycket som att lämna samtycket.   Man kan läsa mer om direktreklam på följande länk: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/intresseavvagning/#4     [...]

By | 2018-02-20T15:01:57+00:00 februari 20th, 2018|0 kommentarer

Hur hanteras befintliga distributionslistor som företag byggt upp för deras nyhetsbrev eller andra utskick? 

Kunderna behöver inte tillfrågas igen innan utskick av nyhetsbrev efter att GDPR börjat gälla. Ni ska enligt den tidigare lagstiftningen lämnat information till de registrerade. Det kan dock vara lämpligt att ha en kortfattad information som skickas ut till alla i distributionslistan att man arbetar med GDPR och man hanterar informationen i framtiden. Ditt företag [...]

By | 2018-03-03T15:54:34+00:00 februari 20th, 2018|0 kommentarer

Hur hanterar man kundrecensioner om man har en webbshop?

Som ägare till webshopen är du ansvarig för informationen som skrivs där. Dvs. ansvaret ligger på dig att man inte publicerar personuppgifter som inte borde finnas där. Dock är det ingen större skillnad från idag då man redan är ansvarig för att kommentarer inte innehåller information som hets mot folkgrupp, barnporr etc.  enligt den s.k. [...]

By | 2018-02-20T08:17:48+00:00 februari 20th, 2018|0 kommentarer

Vad måste jag göra om kunder lämnar uppgifter vid t ex tävlingar (mobilnummer, e-postadress) för att kunna bli kontaktade efteråt?

GDPR gäller, dvs du måste ha kontroll på att du har uppgifterna i ett register. Du behöver funderat på hur länge som du skall spara uppgifterna och du ska bara använda dom till syftet som du hade när du samlade in dem. Du behöver dock inte kontakta personen (eftersom de själva har gett dig uppgifterna. [...]

By | 2018-02-20T08:07:15+00:00 februari 20th, 2018|0 kommentarer