Vilka arbetsuppgifter jag har som dataskyddsombud och hur jag tar mig an dessa är mycket intressanta frågor. För att få fram ett svar och början till en enhetlig beskrivning har vi tagit fram ett antal frågeställningar som visar på hur du arbetar som dataskyddsombud. Genom att svara på dessa kan man få fram intressanta detaljer för hur vi alla arbetar i rollen.

Vi kommer kvartalsvis att nollställa resultatet så att man kan jämföra hur svaret på dessa frågor skiftar med att rollen mognar. Vi använder det svenska bolaget mentimeter i bakgrunden, så att det är enkelt att göra testet i större samlingar på sin mobiltelefon eller liknande.  Vi ser fram mot era resultat.

RÖSTA PÅ WEBBEN