Datainspektionen visar på allvar att dataskydd är viktigt. Nu kommer sanktionerna!

0
1566
Close-up Of Gavel And Banknote In Courtroom

Den senaste veckan har Datainspektionen varit aktiv i att kommunicera resultaten av sina granskningar. Resultatet?

Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter där bristerna hos sju vårdgivare är så pass allvarliga att de mynnar ut i administrativa sanktionsavgifter på mellan 2,5 miljoner och 30 miljoner kronor till sju organisationer

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning på LSS-boende där det saknas rättslig grund för övervakningen och en sanktionsavgift tilldelas på 200.000 Sek

Allvarliga brister i Skolplattformen i Stockholm där Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på fyra miljoner kronor för de överträdelser som konstaterats. I Sverige är maxgränsen för sanktionsavgifter mot myndigheter 10 miljoner kronor.

Dessa än nog bara de första i en rad av över 50 pågående tillsyner som Datainspektionen har pågående. Jag tycker att det är bra att Datainspektionen gör det tydligt vad som är tillåtet och att de lever upp till OECDs grundprinciper kring dataskydd. Jag kommer senare göra en överblick av de sanktionsavgifter som utdelats och berätta för er hur ni optimerar ert dataskyddsarbete.

Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter – Datainspektionen

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning på LSS-boende – Datainspektionen

Allvarliga brister i Skolplattformen i Stockholm – Datainspektionen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.