Datainspektionen inleder första granskningarna enligt GDPR

0
262
54712751 - justice statue with sword and scale and books. law concept

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter skyldiga att utse dataskyddsombud. Det ska även företag som behandlar personuppgifter enligt vissa kriterier. De privata företag som gäller är de vars kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning samt organisationer som i stor omfattning hanterar känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör fällande domar och överträdelser.  Vilka bolag som behöver ett dataskyddsombud har vi skrivit tidigare om på GDPR.se.

Datainspektionen drar nu igång sin första granskning enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det som kontrolleras är att de företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud, har gjort det.

Vid Datainspektionens granskning väljs ett antal organisationer ut för kontroll. Bland dessa finns förutom myndigheter även privata vårdgivare, kollektivtrafik, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker.

Datainspektionens granskning beräknas vara klar i slutet av augusti.

GDPR.se begärde den 9 maj ut uppgifter från Datainspektionen och då var 670 stycken organisationer inrapporterade hos Datainspektionen. Totalt var det då 666 stycken dataskyddsombud som representerar dessa bolag. Av olika branscher är det kommuner som ligger längst fram bland de som registrerat sig med 50% av registrerade dataskyddsombud. Som kommunala bolag har vi räknat in kommunalt styrda bolag som tex el och vatten. En trend bland kommuner verkar vara att de har ett dataskyddsombud som hanterar kommunens alla bolag.

Vi kommer löpande på GDPR.se att uppdatera med nyheter kring dataskyddsombudens antal hos Datainspektionen när det finns tydligare statistik att rapportera kring.

Att registrera sig som Dataskyddsombud görs via ett att fylla i en blankett som finns hos datainspektionen. Efter registreringen gått igenom får dataskyddsombudet en bekräftelse på att registreringen är genomförd.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.