Datainspektionen agerar för mer enhetlighet kring GDPR

0
697
47903543 - law.

Datainspektionen bjuder in bransch- och verksamhetsföreträdare för att diskutera skyddet av den personliga integriteten. Vi som arbetar med Dataskydd och tolkningen av GDPR har efterlyst en mer samlad bild på hur lagen skall tolkas. Datainspektionen har nu gått ut med en serie av seminarier med syfte att diskutera utmaningar som finns

 

Följande kommer från Datainspektionenens hemsida:

“Datainspektionen bjuder in bransch- och verksamhetsföreträdare för att diskutera skyddet av den personliga integriteten

Myndigheten ordnar ett 20-tal seminarier för att informera om de nya krav som ställs på de som hanterar personuppgifter men även för att diskutera utmaningar och hur Datainspektionen kan ge bättre stöd och vägledning.

Datainspektionen bjuder nu in högsta ansvariga chefer för myndigheter, företag och organisationer samt branschföreträdare till en seminarieserie för att bland annat diskutera hur skyddet av den personliga integriteten kan förbättras vid behandling av personuppgifter.

Seminarierna leds av Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

– GDPR och den nya brottsdatalagen ställer nya, strängare krav på hur organisationer hanterar personuppgifter. Med dessa seminarier vill vi rikta fokus på ansvarsfrågan men även diskutera vilka utmaningar som finns och hur Datainspektionen kan ge ännu bättre stöd och vägledning framöver, säger Lena Lindgren Schelin.

Totalt kommer ett 20-tal seminarier att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på olika branscher och samhällssektorer.”

Vi hoppas att dessa mötestillfällen kommer att leda till tydligare rekommendationer i hur GDPR tolkas i vardagen. Vi kommer i framtiden att rapportera när det kommer resultat från dessa möten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.