Admin

About Fredrik Jonasson

Fredrik Jonasson är delägare i IT-säkerhetsbolaget och föreläser och utbildar kring GDPR.

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen är antagen i riksdagen

Den svenska anpassningen av GDPR, dataskyddslagen som vi tidigare skrivit om, antogs av riksdagen den 18 april 2018. Anpassningarna skall börja gälla samtidigt som förordningen den 25 maj. Efter remissrundorna har vissa ändringar gjorts från den ursprungliga propositionen. Men i stora delar är den intakt. Dataskyddslagen innehåller bland annat följande tydliggöranden som gäller för  Sverige: [...]

By | 2018-04-19T10:39:54+00:00 april 19th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

GDPR för kommunikatörer

Jobbar du inom kommunikation har du troligtvis fått grundläggande information om GDPR redan.  En källa som vi ofta upplever refereras till är SKLs sammanställning på deras hemsida. Informationen på deras sida är riktad främst till kommuner och landsting, men informationen på denna hemsida innehåller mycket annan nyttig information. De har bland annat en separat sammanställning för [...]

By | 2018-04-17T23:06:54+00:00 april 17th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

Kurser till dataskyddsombud, genomgång av olika kurser

Många organisationer har krav på att tillsätta ett dataskyddsombud. Rollen är ny och många behöver utbildas för att kunna arbeta som dataskyddsombud i framtiden. Vi har gjort en genomsökning på internet för att sammanställa vilka kurser som erbjuds. Antalet kurser som erbjuds har exploderat kraftigt på senaste tiden. Om ni läsare upplever att det [...]

By | 2018-04-17T22:59:11+00:00 april 12th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

Bra information kring GDPR

25 maj närmar sig och många är inne i utbildningsaktiviteter till större grupper i sina organisationer som inte tidigare varit delaktiga i GDPR projekten. Datainspektionen har tagit fram publikationer som kan vara till hjälp att enkelt förklara vad dataskyddsförordningen/GDPR är. I vårt dagliga arbete i införandeprojekt brukar vi ta med dessa och lämna kvar några [...]

By | 2018-04-15T00:46:37+00:00 april 10th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

GDPR, en dagsslända eller nyckeln till en långsiktig förändring?

Nedräkningen inför att GDPR ska börja gälla pågår och frågan kring om lagen verkligen kommer att innebära en varaktig förändring diskuteras allt oftare. Satsas stora resurser bara på grund av en konsultdriven hype som snart kommer att falla i glömska eller är det verkliga behov som ligger bakom? I denna artikel försöker vi belysa [...]

By | 2018-03-26T15:29:53+00:00 mars 26th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

Ny enkel guide till företag på verksamt.se kring GDPR

Nu har Datainspektionen tillsammans med verksamt.se tagit fram enkel information som företag kan använda i vardagen. GDPR-GUIDEN Guiden är framtagen med tanke att det skall vara enkelt att förstå om man behöver göra någon åtgärd i ditt företag. Guiden ger dig början till att komma tillrätta med att komma tillrätta med din GDPR anpassning. https://youtu.be/ZWGObHP4RO8

By | 2018-03-03T19:00:32+00:00 februari 20th, 2018|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

Behöver din organisation ett dataskyddsombud? Nu finns det tydligare regler framme!

Datainspektionen har publicerat tolkningar på sin hemsida kring hur man skall resonera kring om man behöver ett dataskyddsombud eller inte. I artikeln nedan finns datainspektionens text inklipps. Intressant att notera är att det är ett stort antal organisationer som kommer att behöva ett dataskyddsombud med denna tolkning. Kommentera gärna era åsikter kring denna tolkning. Datainspektionens [...]

By | 2018-02-09T14:22:03+00:00 december 9th, 2017|Kategorier: Uncategorized|0 kommentarer

Kommentera gärna inlägg och FAQ

Vi har under en tid haft ett forum på denna site. Efter att ha resonerat med er som använder siten så har vi beslutat att ta bort forumet då det inte används. Vi uppmanar er gärna att diskutera och kommentera under artiklarna istället. Det finns även möjlighet till att kommentera FAQ posterna om det är [...]

By | 2018-03-03T19:18:52+00:00 oktober 1st, 2017|Kategorier: Uncategorized|2 Kommentarer

Recension av verktyg för GDPR

Många i Sverige och EU har nu börjat komma igång med sina anpassningar inför GDPR. Ofta så görs det i projektform. I arbetet med att bygga upp en medvetenhet kring dataskyddet är det många som vänder sig till verktygsmarknaden för att få guidning och hjälp i sitt arbete med anpassning. I denna artikel försöker vi [...]

By | 2018-03-03T18:56:21+00:00 september 29th, 2017|Kategorier: Uncategorized|1 Comment

Information eller samtycke vid behandling av personuppgifter?

Idag står många organisationer inför liknande frågeställningar kring GDPR och en hel del av diskussionerna är hur GDPR skall tolkas. En punkt som det ofta är diskussion kring är när man skall begära samtycke och när det räcker med att enbart informera kunden/användaren om att man lagrar deras personuppgifter. Hur ser då denna information till [...]

By | 2017-09-29T19:01:46+00:00 september 27th, 2017|Kategorier: Uncategorized|1 Comment