About Fredrik Jonasson

Fredrik Jonasson är delägare i IT-säkerhetsbolaget och föreläser och utbildar kring GDPR.

Behöver din organisation ett dataskyddsombud? Nu finns det tydligare regler framme!

Datainspektionen har publicerat tolkningar på sin hemsida kring hur man skall resonera kring om man behöver ett dataskyddsombud eller inte. I artikeln nedan finns datainspektionens text inklipps. Intressant att notera är att det är ett stort antal organisationer som kommer att behöva ett dataskyddsombud med denna tolkning. Kommentera gärna era åsikter kring denna tolkning. Datainspektionens [...]

By | 2017-12-09T11:28:48+00:00 december 9th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Kommentera gärna inlägg och FAQ

Vi har under en tid haft ett forum på denna site. Efter att ha resonerat med er som använder siten så har vi beslutat att ta bort forumet då det inte används. Vi uppmanar er gärna att diskutera och kommentera under artiklarna istället. Det finns även möjlighet till att kommentera FAQ posterna om det är [...]

By | 2017-10-01T23:01:00+00:00 oktober 1st, 2017|Categories: Uncategorized|2 Comments

Recension av verktyg för GDPR

Många i Sverige och EU har nu börjat komma igång med sina anpassningar inför GDPR. Ofta så görs det i projektform. I arbetet med att bygga upp en medvetenhet kring dataskyddet är det många som vänder sig till verktygsmarknaden för att få guidning och hjälp i sitt arbete med anpassning. I denna artikel försöker vi [...]

By | 2017-12-04T11:51:21+00:00 september 29th, 2017|Categories: Uncategorized|1 Comment

Information eller samtycke vid behandling av personuppgifter?

Idag står många organisationer inför liknande frågeställningar kring GDPR och en hel del av diskussionerna är hur GDPR skall tolkas. En punkt som det ofta är diskussion kring är när man skall begära samtycke och när det räcker med att enbart informera kunden/användaren om att man lagrar deras personuppgifter. Hur ser då denna information till [...]

By | 2017-09-29T19:01:46+00:00 september 27th, 2017|Categories: Uncategorized|1 Comment

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR

Den 12 maj lades betänkandet fram som har belyst GDPR ur ett svenskt perspektiv. Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de som är intresserade hur vi kommer att arbeta inom dessa frågor i framtiden. I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som [...]

By | 2017-05-12T18:38:42+00:00 maj 12th, 2017|Categories: Featured, Uncategorized|0 Comments

Dataskyddsombudets centrala roll

Inom GDPR så kommer det att komma en helt ny roll med nya arbetsbeskrivningar. Texten i avsnitt 4 i förordningen ger oss ledtrådar kring vad som rollen skall ha för arbetsuppgifter. Men det finns i dagsläget inga tydliga checklistor eller arbetsbeskrivningar för hur rollen skall se ut. Vi väntar även på utredningen som kommer den [...]

By | 2017-05-11T08:51:37+00:00 maj 10th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Syftet med GDPR Forum, en levande site för alla kring GDPR

Vilket är syftet med GDPR Forum? Vi som grundade denna site heter Fredrik och Patrik Jonasson. Vi startade vårt bolag IT-säkerhetsbolaget 2012 utifrån insikten att allt blir digitalt och att någon måste hjälpa alla bolag med baksidan av digitaliseringen. Vi har otroliga fördelar med digitaliseringen, allt går snabbare, blir billigare och effektivare. Men baksidan av det [...]

By | 2017-03-12T22:40:00+00:00 mars 12th, 2017|Categories: Featured, Uncategorized|0 Comments

Hur anpassar du din organisation till GDPR

Att GDPR skall införas har vi alla blivit medvetna om vid det här laget. Men att gå från förståelse till aktiv handling är alltid en utmaning. speciellt I detta fall där vi har en lagstiftning som är så genomgripande på så många plan och hela organisationen måste på någon del förstå vad den innebär. Med [...]

By | 2017-03-16T16:59:27+00:00 februari 19th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Vilka sanktioner väntar för den som inte följer förordningen?

Det beror på i vilken grad förordningen inte efterlevs. Är det en mindre förseelse riskeras ett påpekande eller föreläggande om eventuella brister. Om brottet anses vara allvarligare, eller om företaget anses ovilligt att vidta nödvändiga åtgärder, riskeras böter upp till 4% av företagets eller moderbolagets globala omsättning. Rimlighetsbedömningar kommer att göras från fall till fall [...]

By | 2017-02-10T22:34:33+00:00 februari 10th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments