About Fredrik Jonasson

Fredrik Jonasson är delägare i IT-säkerhetsbolaget och föreläser och utbildar kring GDPR. Certifierad CIPM, Verksamhetsarkitekt, ITIL-Expert. Fredrik är en civilingenjör i Teknisk Fysik.

IT-Haveriet på 1177

den 19 februari rapporterade Computer Sweden om vad de med rätta benämnt som det ”Värsta svenska integritetshaveriet i mannaminne”. Detta fall är mycket intressant från ett GDPR perspektiv då så mycket som regleras i GDPR har gått fel. Stora mängder känsliga personuppgifter, Dåligt/obefintlig nivå av tekniska skyddsåtgärder, överföring till tredje land mm. Läs Computer [...]

2019-02-20T16:04:20+01:0019 februari, 2019|

Google får GDPR-böter på halv miljard av Frankrike

Första riktigt stora bötessumman enligt GDPR har drabbat Google. Franska motsvarigheten till Datainspektionen ("CNIL") har funnit att Googles sätt att hantera personuppgifter inte alls fyller lagens krav. De har utdömt böter på 50 miljoner Euro till bolaget. Att detta drabbar just Google beror på följande orsaker: Google berättar inte tillräckligt tydligt om vilken information de [...]

2019-01-22T07:54:34+01:0022 januari, 2019|

Datainspektionen inleder tillsyn mot Google

Nu skall Datainspektionen börja granska Google hur de hanterar platsdata från svenska användare. Tillsynsmyndigheter från hela Europa har fått in klagomål efter att rapporten från det norska Förbrukerrådet släpptes. "Every step you take" I Sverige har många väntat på hur Datainspektionen kommer att agera och om det kommer att komma någon tillsynsärenden. Det har under [...]

2019-01-21T16:15:48+01:0021 januari, 2019|

Tysklands första GDPR sanktioner visar på vikten av att rapportera incidenter

Tysklands första sanktionsavgift har blivit nu tilldelats. Fallet är mycket intressant då det visar att det är viktigt att vara öppen och transparent mot tillsynsmyndigheten och att på allvar utreda ett intrång och förbättra sig troligtvis leder till mildare straff. Den 21:a november utdömde Data Protection and Freedom of Information Baden-Wuerttemberg (LfDI) den första sanktionsavgiften i [...]

2018-11-27T23:48:38+01:0027 november, 2018|

Böter och sanktioner i Europa.

Portugal fick i dagarna sina första GDPR böter på 400.000 Euro och sedan tidigare har Österrikes tillsynsmyndighet tillämpat GDPR. Det vi märker nu är att lagen sakta börjar tillämpas ute i Europa. I Sverige har som bekant de första tillsynsärendena kommunicerats ut, men som i vårt fall inte gav upphov till några monetära sanktioner. I ärendet i Portugal var [...]

2018-10-29T10:46:51+01:0029 oktober, 2018|

Första svenska GDPR-granskningen klar.

Datainspektionens första granskning efter GDPR är nu klar. Följande text finns på deras webplats: Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll. Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga [...]

2018-10-23T13:59:14+01:0023 oktober, 2018|

Din verklighet som Dataskyddsombud

Vilka arbetsuppgifter jag har som dataskyddsombud och hur jag tar mig an dessa är mycket intressanta frågor. För att få fram ett svar och början till en enhetlig beskrivning har vi tagit fram ett antal frågeställningar som visar på hur du arbetar som dataskyddsombud. Genom att svara på dessa kan man få fram intressanta [...]

2018-09-28T15:46:48+01:0028 september, 2018|

DIs första granskning klar inom kort, 66 organisationer riskerar sanktioner

Månader har gått sedan GDPR trädde i kraft och ibland hörs kommentarer att ingenting hände. Finns det en orsak till att vi inte sett mängder av böter utdömda trots att vi fått en anstormning av incidenter till Datainspektionen? Nu i mitten av september har Datainspektionen fått in över 1.000 incidenter till myndigheten, men enligt vad [...]

2018-09-26T06:30:37+01:0025 september, 2018|

Dataskyddsombudets roll, revisor eller rådgivare

Vilken arbetsbeskrivning du har som dataskyddsombud är inte självklart. Många av uppgifterna som rollen skall utföra finns inskrivet i lagtexten. Problemet med hur lagen är skriven är att arbetsuppgifterna är så breda att många som hamnar på rollen arbetar inom beskrivningen men men har fokus på olika saker. En tydlig skiljelinje som i längden [...]

2018-09-19T20:05:35+01:0017 september, 2018|

PuL information tillbaka på Datainspektionens webplats

Datainspektionens hemsida fick strax innan 25:e maj ett nytt utseende. När man gjorde uppdateringen på webplatsen så passade man även på att städa bort en hel del information som inte var uppdaterad enligt GDPR. Vi har dock varit många som saknat denna information då den fortfarande varit användbar i saknad av praxis och annan ledning [...]

2018-09-17T10:34:06+01:0017 september, 2018|
>