Webkoll- testa hur integritetsvänlig din webbsida är

  + Webbkoll är ett verktyg som utvecklats av den ideella föreningen Dataskydd.net Sverige med stöd från Internetstiftelsen. Webbkoll kontrollerar dataskyddsfunktioner på en webbsida, och föreslår förbättringsmöjligheter för brister i dataskyddet som Webbkoll hittar. Dataskyddsfunktioner är alla funktioner som hjälper till att skapa förutsägbarhet och begriplighet med avseende på personuppgiftsspridning för den som besöker webbplatsen. [...]