Använd inte inskannade körkort vid identifiering av registerutdrag

0
2498

Om man tar emot inskannade körkort som ett sätt att verifiera identitet, hanterar man automatiskt känsliga personuppgifter. Detta är många inte medvetna om.

Nu när GDPR börjar gälla är det en intressant fråga hur man skall identifiera att den som begär registerutdraget.  Att skanna in körkort o maila kan vid första tanken vara ett smidigt sätt att åstadkomma detta. Men man skall vara medveten om att det medför vissa risker i behandlingen. Orsaken är att fält 4d, referensnumret  på körkortet är en känslig uppgift som används för att ange att det är ett giltigt körkort.

Dvs. väljer ni att identifiera individer med inskannade körkort bör ni vara medvetna om att ni hanterar känsliga personuppgifter och att era processer, organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder följer efter.

Att detta är viktigt är om referensnumret kommer på villovägar kan konsekvenserna för individen bli stora vilket länkarna i botten beskriver.

Uppmaningen är därför att säkerställa att kunder inte skickar in inskannade körkort via epost som identifiering och om de gör detta säkerställ att dessa raderas.  Ett alternativ som inte kostar allt för mycket pengar skulle kunna vara att använda webbtjänster som https://www.idkollen.se/

Se

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/Transportstyrelsens-app—Mina-fordon/fragor-och-svar-om-appen-mina-fordon/Agarbyte/?q=14120#14120

”Referensnumret är ett unikt nummer för varje svenskt körkort. Det finns på alla svenska körkort, även AM-körkort (moped klass I). Numret innehåller 9 siffror. Man ska inte lämna ut sitt referensnummer till någon annan person. Referensnumret omfattas av särskilda sekretessbestämmelser i offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Körkorts referensnummer

10 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.

Konsekvenser för individen

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article16846749.ab

https://www.st.nu/artikel/blaljus/brott/ulrika-utsatt-for-identitetsstold

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.