Ny enkel guide till företag på verksamt.se kring GDPR

Nu har Datainspektionen tillsammans med verksamt.se tagit fram enkel information som företag kan använda i vardagen. GDPR-GUIDEN Guiden är framtagen med tanke att det skall vara enkelt att förstå om man behöver göra någon åtgärd i ditt företag. Guiden ger dig början till att komma tillrätta med att komma tillrätta med din GDPR anpassning. https://youtu.be/ZWGObHP4RO8

By | 2018-03-03T19:00:32+00:00 februari 20th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Den 25 maj blir världen lite bättre

Den 25 maj börjar en ny lag gälla som påverkar över en miljon organisationer i Sverige. Lagen heter GDPR och påverkar även samtliga organisationer i EU/ESS. Lagen säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt. Om de misslyckas måste de betala upp till 20 miljoner Euro i böter. På [...]

By | 2018-02-02T13:09:28+00:00 februari 2nd, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Behöver din organisation ett dataskyddsombud? Nu finns det tydligare regler framme!

Datainspektionen har publicerat tolkningar på sin hemsida kring hur man skall resonera kring om man behöver ett dataskyddsombud eller inte. I artikeln nedan finns datainspektionens text inklipps. Intressant att notera är att det är ett stort antal organisationer som kommer att behöva ett dataskyddsombud med denna tolkning. Kommentera gärna era åsikter kring denna tolkning. Datainspektionens [...]

By | 2018-02-09T14:22:03+00:00 december 9th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Webkoll- testa hur integritetsvänlig din webbsida är

  + Webbkoll är ett verktyg som utvecklats av den ideella föreningen Dataskydd.net Sverige med stöd från Internetstiftelsen. Webbkoll kontrollerar dataskyddsfunktioner på en webbsida, och föreslår förbättringsmöjligheter för brister i dataskyddet som Webbkoll hittar. Dataskyddsfunktioner är alla funktioner som hjälper till att skapa förutsägbarhet och begriplighet med avseende på personuppgiftsspridning för den som besöker webbplatsen. [...]

By | 2017-10-31T14:48:49+00:00 oktober 31st, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

Kommentera gärna inlägg och FAQ

Vi har under en tid haft ett forum på denna site. Efter att ha resonerat med er som använder siten så har vi beslutat att ta bort forumet då det inte används. Vi uppmanar er gärna att diskutera och kommentera under artiklarna istället. Det finns även möjlighet till att kommentera FAQ posterna om det är [...]

By | 2018-03-03T19:18:52+00:00 oktober 1st, 2017|Categories: Uncategorized|2 Comments

Recension av verktyg för GDPR

Många i Sverige och EU har nu börjat komma igång med sina anpassningar inför GDPR. Ofta så görs det i projektform. I arbetet med att bygga upp en medvetenhet kring dataskyddet är det många som vänder sig till verktygsmarknaden för att få guidning och hjälp i sitt arbete med anpassning. I denna artikel försöker vi [...]

By | 2018-03-03T18:56:21+00:00 september 29th, 2017|Categories: Uncategorized|1 Comment

Information eller samtycke vid behandling av personuppgifter?

Idag står många organisationer inför liknande frågeställningar kring GDPR och en hel del av diskussionerna är hur GDPR skall tolkas. En punkt som det ofta är diskussion kring är när man skall begära samtycke och när det räcker med att enbart informera kunden/användaren om att man lagrar deras personuppgifter. Hur ser då denna information till [...]

By | 2017-09-29T19:01:46+00:00 september 27th, 2017|Categories: Uncategorized|1 Comment

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR

Den 12 maj lades betänkandet fram som har belyst GDPR ur ett svenskt perspektiv. Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de som är intresserade hur vi kommer att arbeta inom dessa frågor i framtiden. I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som [...]

By | 2017-05-12T18:38:42+00:00 maj 12th, 2017|Categories: Featured, Uncategorized|0 Comments

Dataskyddsombudets centrala roll

Inom GDPR så kommer det att komma en helt ny roll med nya arbetsbeskrivningar. Texten i avsnitt 4 i förordningen ger oss ledtrådar kring vad som rollen skall ha för arbetsuppgifter. Men det finns i dagsläget inga tydliga checklistor eller arbetsbeskrivningar för hur rollen skall se ut. Vi väntar även på utredningen som kommer den [...]

By | 2017-05-11T08:51:37+00:00 maj 10th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments