25 maj är här. Välkommen GDPR!

0
178
47468715 - silhouette of a successful woman or girl arms raised celebrating at sunrise or sunset in front of the new york city skyline

De senaste dagarna har mailboxen fyllts med otaliga meddelanden om uppdaterade integritetspolicys, nyhetsbrev och popups när man loggar in på de tjänster man använder. Att GDPR börjar gälla har nog inte gått många förbi.

Vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen, har en ny hemsida som är uppdaterad med nytt innehåll dagen till ära. Man har i samband med detta även lanserat möjligheten att skicka in incidenter. Dock har man antagligen inte kommit ända fram med implementationen, då vi förväntas skicka in incidenterna per post. En ny rättighet som vi inte haft förut i Sverige är portabilitet. Det kommer att bli spännande att se hur olika organisationer har resonerat kring den. Hur kommer olika organisationer att visa på ansvarsskyldigheten?

.

Vi på GDPR.se kommer med intresse följa utvecklingen. Frågeställningar som vi tycker är intressanta och kommer att följa är bland annat:

  • Hur kommer rättspraxis att utforma sig?
  • Dataskyddsombudens roll i organisationerna? Kommer de att lyckas att leva upp till den komplexa och spännande rollen som den är formulerad i lagen?
  • Hur har organisationernas GDPR projekt lyckats, kan man leva upp till de rättigheter och skyldigheter som beskrivs
  • Hur kommer gemene man att förhålla sig till GDPR.
  • Kommer tjänster att växa fram kring portabilitet?

Som vi sagt många gånger tidigare, det är nu som det börjar, välkommen GDPR!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.