Sanktionsavgifter

Internationellt

ISO27701, Kan vi äntligen certifiera en organisations arbete med dataskydd och GDPR?

Det har kommit en ny standard som bygger vidare på ISO27000 standarden så att dataskyddsfrågorna inkluderas i ledningssystemet, den standarden heter ISO27701 och har...

Dataskyddsombudets roll och ställning

I Dataskyddsförordningen har dataskyddsombudet en tydlig roll som beskrivs i artiklarna 37–39. Den beskrivna rollen är komplex med många uppgifter som vid en första...

Vad är det för fel på GDPR?

Svenskt näringsliv har släppt en ny rapport som belyser situationen som många företag har hamnat i efter införandet av GDPR. Svenskt Näringsliv har nyligen publicerats...

Kan ett dataskyddsombud vara personligt ansvarig för sin rådgivning?

Just nu prövas ett fall om personligt skadeståndsansvar för arbetskagare i sin roll som dataskyddsombudi både Schweiz och Storbrittanien. Det man vill pröva är om...

Sveriges första sanktionsavgift för GDPR kring ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. För...

Existerar digital integritet?

Datainspektionen har inlett tillsyn mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning. Idag finns många tusen utvecklare av biometriska system runt om i...

Debatt

Datainspektionen

Latest News