Sanktionsavgifter

Internationellt

ICO medger 6 månaders respit för överföringar till UK

ICO har släppt ett meddelande att man medger 6 månaders respit att hantera UK som ett tredjeland   "The Government has announced that the Treaty agreed with the...

Se upp så att du inte sprider alla mottagare i julkortsutskicket!

Se upp så att du inte sprider alla mottagare i julkortsutskicket! Vid 4 tillfällen har detta lett till GDPR Sanktioner på totalt 530.000 SEK I...

Datainspektionen visar på allvar att dataskydd är viktigt. Nu kommer sanktionerna!

Den senaste veckan har Datainspektionen varit aktiv i att kommunicera resultaten av sina granskningar. Resultatet? Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter där...

Datainspektionen godkänner bindande företagsbestämmelser enligt GDPR

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till...

Privacy Shield räcker inte, domen Schems II kommer få stor påverkan

Dagens dom i EU-domstolen kommer får stor påverkan på företag som har tjänster som påverkas av amerikansk lagstiftning. Domen säger att Privacy Shield inte ger...

Kina visar vägen i Coronakrisen – vill vi verkligen ha det så?

I tider av kris prövas världens regeringar. Den demokratiska fernissan krackelerar lätt när våra politiska makthavare upplever sig förlora kontrollen. Land efter land inför...

Debatt

Datainspektionen

Latest News