Sanktionsavgifter

Statistik över sanktioner inom informationsskyldigheten

I dataskyddsförordningen kan vi läsa om de registrerades rättigheter i kapitel tre. Här framgår det väldigt tydligt att den rättighet som organisationer brister mest ifråga om är de registrerades rätt till information....

Internationellt

Den vanligaste incidenten är felskickade mail – eller?  

I förra veckan framförde IMY att myndighetens bedömning är att det i Sverige finns ett stort mörkertal när det kommer till personuppgiftsincidenter. Ekot, som hade granskat svenska banker, hade upptäckt att personuppgiftsincidenter som bestod av...

GDPR tillämplig även vid hemarbete – Viktigt med tydliga rutiner 

Våren 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med ett meddelande om att de arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera det. Myndighetens syfte var att dämpa effekten av...

Går det att undvika att bli hackad i en uppkopplad värld?

Går det att undvika att bli hackad i en uppkopplad värld? Svaret är förstås nej. Men attacken mot Coop med flera har fått många att...

Tredjelandsöverföringar och SOU 2021:1

Den 15 januari 2021 publicerades delbetänkande SOU 2021:1 av It-driftsutredningen med titeln ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. Det är många...

ICO medger 6 månaders respit för överföringar till UK

ICO har släppt ett meddelande att man medger 6 månaders respit att hantera UK som ett tredjeland   "The Government has announced that the Treaty agreed with the...

Se upp så att du inte sprider alla mottagare i julkortsutskicket!

Se upp så att du inte sprider alla mottagare i julkortsutskicket! Vid 4 tillfällen har detta lett till GDPR Sanktioner på totalt 530.000 SEK I...

Debatt

Datainspektionen

Latest News