Sanktionsavgifter

Statistik över sanktioner inom informationsskyldigheten

I dataskyddsförordningen kan vi läsa om de registrerades rättigheter i kapitel tre. Här framgår det väldigt tydligt att den rättighet som organisationer brister mest ifråga om är de registrerades rätt till information....

Internationellt

Privatpersoner på sociala medier – kom ihåg personuppgiftsansvaret

Att få sina personuppgifter publicerade på internet i sammanhang man inte själv rår för är en mardröm som blir verklighet för många, framför allt den yngre generationen. I somliga fall sker det genom oskyldiga skämtsamma inlägg men alltför ofta är syftet att orsaka skada för den exponerade personen.

Julbonus via e-post?

Julafton är snart här och kanske väntar en trevlig överraskning i form av julbonus till de anställda? Här har ni arbetsgivare förhoppningsvis funderat över...

Den som kan språket har makten – En artikelserie om rollen som dataskyddsombud 

Den svenska tillsynsmyndigheten (IMY) inledde 2018 en stor granskning över de organisationer som är skyldiga att tillsätta ett dataskyddsombud faktiskt gjorde det. Luxemburgs tillsynsmyndighet (CNPD),...

Vad händer med våra rättigheter?

Idag fyller dataskyddet 73 år. Eller snarare rätten till skydd mot godtyckligt ingripande i fråga om privatliv och korrespondens, som FN anslog i sin...

Vad säger myndighetsrapporterna om molntjänster? Webinar den 16:e december 2021

Ett samarbete mellan Safespring och IT-säkerhetsbolaget  Den 16:e dec kl 13-14 kommer Patrik Jonasson (VD för IT-Säkerhetsbolaget och dataskyddsombud) och Gabriel Paues (Senior Cloud Architect) bjuda in...

Vaccinationsbevis – Det här behöver du som arrangör säkerställa om du ska ordna en större sammankomst

Från den 1:a december gäller nya regler för att arrangera sammankomster med mer än 100 deltagare. På rekordtid har man tagit fram ett nytt regelverk för...

Debatt

Datainspektionen

Latest News