2018-05-21T14:20:32+00:00

Syftet med GDPR.se, en levande site för information kring GDPR

Vilket är syftet med GDPR.se? Vi som driver denna site kommer från IT-Säkerhetsbolaget. Vi startade vårt bolag 2012 utifrån insikten att allt blir digitalt och att någon måste hjälpa alla bolag med baksidan av digitaliseringen. Vi [...]

Vilken kompetens ska ett dataskyddsombud ha?

Det är sällan som en lag ställer krav på en helt ny yrkeskategori. GDPR innehåller tydliga riktlinjer över rollens ansvar och arbetsuppgifter, dock så behövs det diskussion och praktisk erfarenhet innan vi ser hur olika organisationer praktiskt kommer att ta sig [...]

Hur anpassar du din organisation till GDPR, råd till dig som är sent ute.

Den 25:e maj börjar GDPR att gälla och organisationer runt om i Sverige har kommit olika långt i sin anpassningsresa mot GDPR. Detta inlägg är till för er som i ett sent skede har insett att ni behöver göra anpassningar till att [...]

Hur går en tillsyn till? Handfasta tips och checklistor finns till er hjälp.

Att tillsynen  kommer att se annorlunda ut efter att GDPR trätt i kraft än hur det  varit  under PUL är nog de flesta överens om. Men hur kommer tillsynen att ske och hur skall organisationen bäst anpassa sig för att vara [...]

Hur skyddar ni era personuppgifter, franska datainspektionen, CNIL, ger tydliga råd

Hur man skall skydda personuppgifter enligt kraven i GDPR är det många som undrar om. Att hitta en balanserad nivå av skydd, baserad på en rimlig nivå av risk som organisationen i förväg beslutat är en utmaning. Det är frågor organisationer [...]

Hur hanterar ni gallring i era organisationer?

Gallring av data är ofta en av de stora problemen när det kommer till att verkligen införa GDPR i praktiken. Vi har nu ungefär en månad kvar innan GDPR börjar att gälla. Därför kan det vara intressant att ta reda på hur [...]

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen är antagen i riksdagen

Den svenska anpassningen av GDPR, dataskyddslagen som vi tidigare skrivit om, antogs av riksdagen den 18 april 2018. Anpassningarna skall börja gälla samtidigt som förordningen den 25 maj. Efter remissrundorna har vissa ändringar gjorts från den ursprungliga propositionen. Men i stora delar [...]

GDPR för kommunikatörer

Jobbar du inom kommunikation har du troligtvis fått grundläggande information om GDPR redan.  En källa som vi ofta upplever refereras till är SKLs sammanställning på deras hemsida. Informationen på deras sida är riktad främst till kommuner och landsting, men informationen på denna hemsida [...]

I FOKUS

Hur anpassar du din organisation till GDPR

Den 25:e maj 2018 börjar GDPR att gälla i hela EU. Denna artikel ger handfasta tips hur du börjar din GDPR resa.

Vill du vara med och utveckla GDPR.SE?

Datainspektionens checklista

januari 17th, 2017|0 Comments

Gå med i GDPR.SE

Det är gratis att gå med!