2018-06-09T18:05:35+00:00

Behöver ni ett dataskyddsombud eller hjälp med rådgivning kring GDPR?

Detta är ett sponsrat inlägg från IT-Säkerhetsbolaget. Har ni  behov av rådgivning inför GDPR eller har behov av [...]

Hur hanterar ni era biträdesavtal?

De avtal som skickas mellan organisationer för att reglera ansvaret mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig skiljer sig i innehåll och ansvarsbegränsning. Hur ska man förhålla sig och få en rimlig hantering av personuppgifter som stämmer överens med det som avtalats? Effekten av GDPR  som märktes [...]

Använd inte inskannade körkort vid identifiering av registerutdrag

Om man tar emot inskannade körkort som ett sätt att verifiera identitet, hanterar man automatiskt känsliga personuppgifter. Detta är många inte medvetna om. Nu när GDPR börjar gälla är det en intressant fråga hur man skall identifiera att den som begär registerutdraget.  [...]

25 maj är här. Välkommen GDPR!

De senaste dagarna har mailboxen fyllts med otaliga meddelanden om uppdaterade integritetspolicys, nyhetsbrev och popups när man loggar in på de tjänster man använder. Att GDPR börjar gälla har nog inte gått många förbi. Vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen, har en ny hemsida som [...]

Hur hanterar ni era nyhetsbrev, samtycke eller intresseavvägning?

De senaste veckorna har nog de flesta av oss uppmärksammat en hel del meddelanden kring GDPR från de organisationer som har personuppgifter om oss. En skillnad som sticker ut är hur man kommunicerar till sina kunder kring nyhetsbrev. De lagliga grunder som föreligger [...]

Vilken kompetens ska ett dataskyddsombud ha?

Det är sällan som en lag ställer krav på en helt ny yrkeskategori. GDPR innehåller tydliga riktlinjer över rollens ansvar och arbetsuppgifter, dock så behövs det diskussion och praktisk erfarenhet innan vi ser hur olika organisationer praktiskt kommer att ta sig [...]

Hur anpassar du din organisation till GDPR, råd till dig som är sent ute.

Den 25:e maj börjar GDPR att gälla och organisationer runt om i Sverige har kommit olika långt i sin anpassningsresa mot GDPR. Detta inlägg är till för er som i ett sent skede har insett att ni behöver göra anpassningar till att [...]

Hur går en tillsyn till? Handfasta tips och checklistor finns till er hjälp.

Att tillsynen  kommer att se annorlunda ut efter att GDPR trätt i kraft än hur det  varit  under PUL är nog de flesta överens om. Men hur kommer tillsynen att ske och hur skall organisationen bäst anpassa sig för att vara [...]

I FOKUS

Hur anpassar du din organisation till GDPR

Den 25:e maj 2018 börjar GDPR att gälla i hela EU. Denna artikel ger handfasta tips hur du börjar din GDPR resa.

Vill du vara med och utveckla GDPR.SE?

Datainspektionens checklista

januari 17th, 2017|0 Comments

Gå med i GDPR.SE

Det är gratis att gå med!