2018-08-13T08:35:34+00:00

Behöver ni ett dataskyddsombud eller hjälp med rådgivning kring GDPR?

Detta är ett sponsrat inlägg från IT-Säkerhetsbolaget. Har ni  behov av rådgivning inför GDPR eller har behov av [...]

Hur kommer GDPR påverka arbetsplatser och samhället?

Notera att det är skribentens egna ord och har ej med arbetsgivaren i sig att göra på något sätt även om skribenten förmedlar sina tankar utifrån sina erfarenheter från sitt arbete som dokumentsamordnare. Under det senaste året har det varit en hel [...]

Datainspektionen inleder första granskningarna enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter skyldiga att utse dataskyddsombud. Det ska även företag som behandlar personuppgifter enligt vissa kriterier. De privata företag som gäller är de vars kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning samt organisationer som i [...]

Hur hanterar ni era biträdesavtal?

De avtal som skickas mellan organisationer för att reglera ansvaret mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig skiljer sig i innehåll och ansvarsbegränsning. Hur ska man förhålla sig och få en rimlig hantering av personuppgifter som stämmer överens med det som avtalats? Effekten av GDPR  som märktes [...]

Använd inte inskannade körkort vid identifiering av registerutdrag

Om man tar emot inskannade körkort som ett sätt att verifiera identitet, hanterar man automatiskt känsliga personuppgifter. Detta är många inte medvetna om. Nu när GDPR börjar gälla är det en intressant fråga hur man skall identifiera att den som begär registerutdraget.  [...]

25 maj är här. Välkommen GDPR!

De senaste dagarna har mailboxen fyllts med otaliga meddelanden om uppdaterade integritetspolicys, nyhetsbrev och popups när man loggar in på de tjänster man använder. Att GDPR börjar gälla har nog inte gått många förbi. Vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen, har en ny hemsida som [...]

Hur hanterar ni era nyhetsbrev, samtycke eller intresseavvägning?

De senaste veckorna har nog de flesta av oss uppmärksammat en hel del meddelanden kring GDPR från de organisationer som har personuppgifter om oss. En skillnad som sticker ut är hur man kommunicerar till sina kunder kring nyhetsbrev. De lagliga grunder som föreligger [...]

Vilken kompetens ska ett dataskyddsombud ha?

Det är sällan som en lag ställer krav på en helt ny yrkeskategori. GDPR innehåller tydliga riktlinjer över rollens ansvar och arbetsuppgifter, dock så behövs det diskussion och praktisk erfarenhet innan vi ser hur olika organisationer praktiskt kommer att ta sig [...]

I FOKUS

Hur anpassar du din organisation till GDPR

Den 25:e maj 2018 börjar GDPR att gälla i hela EU. Denna artikel ger handfasta tips hur du börjar din GDPR resa.

Vill du vara med och utveckla GDPR.SE?

Datainspektionens checklista

januari 17th, 2017|0 Comments

Gå med i GDPR.SE

Det är gratis att gå med!