Sanktionsavgifter

Statistik över sanktioner inom informationsskyldigheten

I dataskyddsförordningen kan vi läsa om de registrerades rättigheter i kapitel tre. Här framgår det väldigt tydligt att den rättighet som organisationer brister mest ifråga om är de registrerades rätt till information....

Internationellt

Vad säger myndighetsrapporterna om molntjänster? Webinar den 16:e december 2021

Ett samarbete mellan Safespring och IT-säkerhetsbolaget  Den 16:e dec kl 13-14 kommer Patrik Jonasson (VD för IT-Säkerhetsbolaget och dataskyddsombud) och Gabriel Paues (Senior Cloud Architect) bjuda in...

Vaccinationsbevis – Det här behöver du som arrangör säkerställa om du ska ordna en större sammankomst

Från den 1:a december gäller nya regler för att arrangera sammankomster med mer än 100 deltagare. På rekordtid har man tagit fram ett nytt regelverk för...

Digital samarbetsplattform- Det finns flera lämpliga och lagliga alternativ till amerikanska molntjänster

En unik samverkan av svenska myndigheter visar att det finns lämpliga och lagliga alternativ till amerikanska molntjänster. Idag presenteras rapporten offentligt på eSams hemsida. Skatteverket,...

Det oberoende dataskyddsombudet – praktiska dilemman

Den roll som dataskyddsombudet tillskrivs är ett uttryck för principen om ansvarsskyldighet i GDPR. Principen innebär att den personuppgiftsansvariga ska kunna visa att förordningens bestämmelser...

Handen på hjärtat – är ert dataskyddsombud tillräckligt involverat?  

Dataskyddsombudets roll är både svår och omdiskuterad, vilket kan bero på den dubbla funktion som ombudet har i organisationen. Inte heller har särskilt många sanktioner utdömts för artiklarna 37...

Holländare, Google och Hackers, hur gör vi en riktig konsekvensbedömning?

I början av veckan deltog IT-Säkerhetsbolaget i Nordic Privacy Arena, där vi fick äran att för andra gången träffa någon som verkligen visat framfötterna på...

Debatt

Datainspektionen

Latest News